Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het proces van overdracht van woningen tussen gemeenten/OCMW's en andere openbare vastgoedbeheerders

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 492)

 
Datum ontvangst: 02/06/2022 Datum publicatie: 14/07/2022 Referentie: B.I.V. 151 (21/22), Blz. 45
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/07/2022 Referentie: B.I.V. 151 (21/22), Blz. 47
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/06/2022 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2022 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 151 (21/22) 45
14/07/2022 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 151 (21/22) 47
14/07/2022 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 151 (21/22) 48