Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende incidenten en geweld tijdens MIVB-controles

Indiener(s)
Ibrahim Dönmez
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1301)

 
Datum ontvangst: 26/06/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 03/08/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/07/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Sinds 8 maart hebben de getuigenissen van verschillende Brusselaars het imago van de MIVB-controleurs aangetast. Er zijn immers mensen het slachtoffer geworden van gewelddadige controles door MIVB-controleurs. Op 18 maart meldden verschillende media dat een jongeman het slachtoffer was geworden van geweld door controleurs omdat hij zijn mondmasker onder zijn neus droeg.

Deze gebeurtenissen lijken zich te vermenigvuldigen en bij de reizigers een gevoel van onveiligheid te creëren. Een routinecontrole mag immers niet worden gekenmerkt door geweld of bedreigingen.

In het licht van deze informatie, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  • Bent u op de hoogte van deze incidenten?

  • Wat is de procedure wanneer een incident waarbij mogelijk sprake is van misbruik door een controleur, wordt gemeld door een passagier of een getuige?

 
 
Antwoord    Bij lezing van uw vraag lijkt het erop dat wordt verwezen naar de gebeurtenissen van 3 maart 2022, die op 18 maart 2022 in de pers zijn verschenen. De MIVB is op de hoogte van dit incident en heeft een intern onderzoek ingesteld dat heeft geleid tot het verzamelen van informatie over deze controle. De passagier diende een klacht in bij de politie, die haar onderzoeksplicht uitvoert.
Bij een incident waarbij een controleambtenaar van de MIVB betrokken is, kan de passagier of getuige :
- De feiten melden aan de MIVB;
- Een klacht indienen bij de politie;
- Een klacht indienen bij Comité P.
Deze drie stappen leiden automatisch tot een intern onderzoek, met disciplinaire maatregelen als de feiten bewezen zijn. In dat geval heeft de MIVB steeds meldingsplicht bij de FOD Binnenlandse Zaken.