Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vernietiging van non-foodafval

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 569)

 
Datum ontvangst: 29/06/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/07/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/07/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/07/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/10/2022 Uitgesteld
26/10/2022 Van de agenda gehaald.
26/10/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag