Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verdeling per gemeente, huur en beheer van het woningenbestand van de ION's

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 950)

 
Datum ontvangst: 04/07/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 19/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/07/2022 Ontvankelijk
19/09/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Ik heb u onlangs een vraag gesteld over de inventarissen van de woningen van de "lokale" openbare vastgoedoperatoren en de bewoning ervan. Ik heb u onder meer gevraagd of de woningen die opgenomen zijn in de aan Brussel Huisvesting bezorgde inventarissen, bewoond zijn dan wel leegstaan en hoe lang de leegstand al duurt.

Ik had graag enkele toelichtingen gekregen over de cijfers in de bijlage bij uw antwoord die betrekking hebben op de verhuurde woningen van de ION’s. Gelieve de volgende gegevens te verstrekken:

  • de verdeling van de woningen per gemeente;

  • de eigenaar en/of beheerder van de woningen (gemeenten, OCMW’s, regie,...);

  • de verdeling per type huur ?

 
 
Antwoord    De verdeling van de huurwoningen van het woningenbestand van openbare vastgoedbeheerders per gemeente kan u terugvinden in de tabel in bijlage bij dit antwoord. Er moet op worden gewezen dat het aantal van 10.708 woningen wel degelijk correct is. Het aantal van 10.709 dat in het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 901 werd meegedeeld, was foutief en het gevolg van een verwerkingsfout.

De eigenaar en/of beheerder van deze woningen wordt vermeld in de tabel die als bijlage bij het antwoord is gevoegd.

De opsplitsing van deze woningen per soort huur wordt vermeld in de tabel die als bijlage bij het antwoord is gevoegd.