Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Molenbeekse belasting op automatische kassa's

Indiener(s)
Véronique Lefrancq
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 605)

 
Datum ontvangst: 24/08/2022 Datum publicatie: 08/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 20/10/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Op maandag 18 juli heeft BECI de onmiddellijke nietigverklaring geëist van het besluit van de gemeenteraad van Molenbeek van 29 juni om een belasting van 5.500 euro in te voeren op de automatische kassa’s  van de grote supermarkten die op het grondgebied van de gemeente zijn gevestigd.

 

De Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel kondigde ook aan dat zij haar advocaten had opgedragen de maatregel met alle mogelijke rechtsmiddelen voor de rechter aan te vechten.

 

Voor de Kamer is dergelijke belasting een rem op innovatie en digitalisering, die de Brusselse economie net zo hard nodig heeft als de gemeente om terug te keren naar een gezonde financiële toestand.

 

Volgens BECI zou de nieuwe belasting in dit geval 14 automatische kassa's in een aantal grote Molenbeekse winkels treffen. Het zou de gemeente 77.000 euro per jaar opleveren.

 

Voor het BECI kan geen nieuwe belasting worden ingevoerd indien deze bedoeld is om een begrotingstekort te verminderen. Deze belasting druist ook in tegen de initiatieven van de Brusselse regering om "schadelijke" gemeentebelastingen, zoals die op motorkracht of computerschermen, te harmoniseren of af te schaffen.

 

Op grond  van deze elementen zou ik u de volgende vragen willen stellen, mevrouw de staatssecretaris:

  • Was u op de hoogte van de invoering van deze nieuwe belasting? Was u vóór de beslissing van de gemeenteraad door BECI benaderd?

  • Bestaan er soortgelijke belastingen in de 19 Brusselse gemeenten?

  • Tot slot, welke coördinatiemaatregelen heeft het Brussels Gewest genomen om een opeenstapeling van gemeentebelastingen te vermijden die de ontwikkeling van de Brusselse economie zou schaden?

 

 

 
 
Antwoord    Ik verwijs u naar mijn collega Bernard Clerfayt, minister van Plaatselijke Besturen, die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke belastingen.