Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de oranje afvalcontainers

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 222)

 
Datum ontvangst: 01/09/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/10/2022 Uitgesteld
12/10/2022 Van de agenda gehaald.
12/10/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot schriftelijke vraag