Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende actie 26 van het gewestelijk plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Véronique Lefrancq
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 974)

 
Datum ontvangst: 02/09/2022 Datum publicatie: 28/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/11/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/09/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Op 16 juli 2020 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen voorgesteld.

Helaas blijft het Brussels Gewest niet gespaard van het fenomeen geweld tegen vrouwen: meer dan de helft van de vrouwen in Brussel krijgt tijdens hun leven minstens één vorm van geweld van hun partner te verduren. Een ander opvallend cijfer: dit percentage loopt op tot 86% als het gaat om seksuele intimidatie. De gevolgen van dit geweld voor het welzijn van de vrouwen die er het slachtoffer van zijn, zijn even belangrijk.

Om in te spelen op het gevoel van onveiligheid dat vrouwen in de stedelijke context ervaren, hebt u actie 26 opgenomen, die tot doel heeft in de gids "Security By Design" specifieke aandacht te besteden aan intimidatie en geweld in de openbare ruimte, door in 2022 een gids voor goede praktijken op te stellen.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

  • Wat zijn de verslagen van de werkgroep "Security By Design"?

  • Wat is de publicatiedatum van de gids voor goede praktijken ter verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid van de openbare ruimte voor de kwetsbare groepen?

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Zoals aangegeven in het plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, wordt deze actie aangestuurd door safe.brussels en de werkgroep Security by Design (safe.brussels, BM, perspective.brussels en urban.brussels). Ik verzoek u dus om deze vragen te stellen aan Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.