Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de acties inzake duurzame vergroening van dichtbevolkte wijken

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 237)

 
Datum ontvangst: 22/09/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/12/2022 Van de agenda gehaald.
07/12/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot schriftelijke vraag