Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de beveiliging van de oversteekplaatsen tussen de haltes van tram 44 en het Zoniënwoud

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1362)

 
Datum ontvangst: 26/09/2022 Datum publicatie: 16/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 09/11/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2022 Ontvankelijk
 
Vraag    Ons Gewest heeft het geluk dat een deel van het Zoniënwoud tot zijn grondgebied behoort, dat rechtstreeks vanuit de stad met het openbaar vervoer bereikbaar is.

Dit is met name het geval via tram 44, de "bostram", die Montgomery verbindt met het museum van Tervuren. Deze lijn wordt vaak genoemd vanwege de prachtige boslandschappen waar hij doorheen loopt. Wij kunnen de toegang tot het bos alleen stimuleren met actieve vervoersmiddelen en openbaar vervoer.

Helaas gaan de haltes van tram 44 in de centrale berm van de Tervurenlaan niet allemaal gepaard met veilige oversteekplaatsen voor voetgangers tussen deze berm en het bos. Hierbij moeten twee rijstroken in dezelfde richting worden overgestoken, wat een bijzonder gevaarlijke situatie is.

Het gaat om de halte Drie Kleuren in de richting van Rood-Klooster (er is een oversteekplaats in de richting van Sint-Pieters-Woluwe) en de halte Duivenschieting in de richting van de Halfuurdreef (in de richting van Woluwe) en de Steenweg (in de richting van Rood-Klooster).

Mevrouw de minister, hier zijn mijn vragen:

  • Bent u van plan de ontbrekende voetgangersoversteekplaatsen te markeren en veilig te maken?

  • Bent u van plan de 50 km/u zone uit te breiden vanaf het Vierarmenkruispunt?

 
 
Antwoord    Bij Brussel Mobiliteit werden er twee dossiers opnieuw geopend vóór het zomerverlof. Het betreft de volgende dossiers:

-
Drie Kleuren. Het plan wordt momenteel vereenvoudigd en zal vervolgens worden bezorgd aan de uitvoerende diensten. De uitvoeringsdatum zal dus afhangen van de planning van de desbetreffende voorraadopdrachten. Rekening houdend met het huidige tijdschema en met het feit dat de winter nadert, denken we dat Drie Kleuren in het beste geval vanaf maart 2023 zou kunnen worden verwezenlijkt.
-
De Villalobar. Het plan moet volledig worden herzien. Het maakt deel uit van de prioritaire dossiers voor 2023.

De beveiliging van de Halte Duivenschieting is complexer omdat hiervoor een elektrische voeding nodig is (deze is niet beschikbaar, de traminfrastructuur kan hiervoor niet gebruikt worden, er dient dus nieuwe bekabeling getrokken worden door het bos van het dichtstbijzijnde punt wat een grote en ingewikkelde investering is in een ecologisch kwetsbare zone), want de plaatsing van een verkeerslicht bij een oversteek is nodig zolang er twee rijstroken in dezelfde richting moeten overgestoken worden.

De vraag was of de beveiliging van de oversteek niet efficiënter kon gebeuren in het kader van het fietsproject voor de Tervurenlaan tussen de Tervurensesteenweg en Vierarmen (voorstel van testopstelling met een rijstrook voor auto’s en één voormalige rijstrook omvormen om er een fietspad aan te leggen), wat dan geen elektrische voeding meer zou vereisen. Maar er is tot op vandaag nog een akkoord met de betrokken gemeenten en het Vlaams Gewest over dit punt.


Tijdens de recente werken van de Werkvennootschap voor de renovatie van het bospad ten zuiden van de Tervurenlaan, werd dit stuk van de Tervurenlaan wel al tijdelijk op één rijstrook teruggebracht richting Vierarmen. Observaties ter plaatse tijdens de werf toonden aan dat dit geen probleem opleverde op vlak van verkeersopstoppingen, wat een bevestiging lijkt van de simulaties ten tijde van het voorstel tot testproject, een analyse van de beschikbare data werd opgevraagd bij Brussel Mobiliteit.
Een alternatief zou kunnen zijn om punctueel ter hoogte van de oversteekplaats een rijstrook te schrappen, mits een akkoord van de gemeente.

Wat de snelheden betreft werd een analyse gedaan van deze invalsweg in het kader van Stad 30 en is er voorgesteld de snelheden hogerop bij het inrijden van Brussel te verlagen. Zo zullen voertuigen al eerder hun snelheid van 70km/u naar 50 km/u verlagen. De vervanging van de borden wordt bij Brussel Mobiliteit momenteel voorbereid. Op het vlak van verkeersveiligheid hebben we er inderdaad baat bij de snelheidslimiet te verlagen en in Tervuren een continue en consistente snelheidsbeperking in te voeren tot aan de gewestelijke limiet, om de oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars, de fietspaden en de spoorwegovergangen veiliger te maken en om ook te voorzien in een veiligere situatie voor automobilisten, die het vaakst slachtoffer zijn op dit traject.