Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de financialisering van de huisvestingsmarkt.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 170)

 
Datum ontvangst: 04/10/2022 Datum publicatie: 10/11/2022 Referentie: B.I.V. 31 (22/23), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 10/11/2022 Referentie: B.I.V. 31 (22/23), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2022 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2022 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/10/2022 Nieuwe tekst Fouad Ahidar
10/11/2022 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 31 (22/23) 6
10/11/2022 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 31 (22/23) 7
10/11/2022 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 31 (22/23) 9