Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de onbereikbaarheid van de gevangenis van Haren via het MIVB-net

Indiener(s)
Ibrahim Dönmez
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1378)

 
Datum ontvangst: 11/10/2022 Datum publicatie: 04/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 24/11/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De nieuwe gevangenis van Haren ligt op het grondgebied van de stad Brussel aan de gewestgrens. De toegang bevindt zich aan de Woluwelaan (Vlaams Gewest), een as die vandaag niet bediend wordt door de MIVB, maar wel door De Lijn (bus 282 Mechelen - Vilvoorde - Luchthaven en in de nabije toekomst de Ringtrambus).

Vandaag is MIVB-lijn 65, die de Woluwelaan kruist ter hoogte van de halte Kasteel Beaulieu en op een loopafstand van ongeveer 600 meter ligt, de lijn die het dichtst bij de toekomstige toegang tot de gevangenis ligt

Familieleden van gevangenen die hun dierbaren willen bezoeken, zullen het moeilijk hebben om er via het MIVB-net te geraken en zullen een lange afstand te voet moeten afleggen.

Bij slecht weer kan die laatste kilometer lang lijken en dat zal zeker het geval zijn voor personen met beperkte mobiliteit.

In het licht van deze informatie wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Wat is er gepland om de verbindingen van de MIVB met de omgeving van de gevangenis te verbeteren?

  • Is bij het opstellen van het Richtplan Bus rekening gehouden met de vestiging van een gevangenis op die site?

  • Staat de aanleg van een nieuwe lijn om de gevangenis van Haren te bedienen op de agenda?

 
 
Antwoord    Een eventuele verbetering van de MIVB-dienst in de omgeving van de gevangenis kon niet worden geïntegreerd toen de voorontwerpen van het Busplan op tafel lagen, aangezien er op dat moment geen gedetailleerde informatie beschikbaar was over de ontwikkeling van de site. Die informatie is essentieel voor het bepalen van de netaanpassingen die aan de reisbehoeften van en naar de gevangenis zouden beantwoorden.
Om tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften die na de opstelling van het Busplan werden vastgesteld, heeft de MIVB niettemin verschillende scenario's voor de aanpassing van haar net bestudeerd die volgens haar kunnen beantwoorden aan de behoeften van de gevangenis, maar ook aan andere in de sector vastgestelde behoeften (bediening van de school of scholen in de omgeving van de Haachtsesteenweg en aanpassing van het traject in de omgeving van Machelen).

De MIVB is zeker bereid om de inhoud van deze scenario’s voor het aanbod met alle betrokken partijen te delen. Ze is bereid daarover, en over de operationele vereisten die daaruit zouden voortvloeien, van gedachten te wisselen voor de scenario’s concreet worden uitgewerkt.
BM werkt voorts momenteel aan de Cyclostrades opdat de gevangenis van Haren vanuit het centrum van Brussel op 20 minuten kan worden bereikt via de toekomstige C3. Vervolgens heeft Vlaanderen reeds de F216 en F202 aangelegd die respectievelijk Zaventem en Machelen met de gevangenis van Haren verbinden.