Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de integratie van intersectionaliteit in de projectoproepen van uw ministerie

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 534)

 
Datum ontvangst: 24/10/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 14/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Gelet op de vooruitgang sinds 1989 in de sociologische onderzoeken naar sociale ongelijkheden, uitsluiting van sociale groepen en sociale vertegenwoordiging, is intersectionaliteit een essentieel concept geworden bij het onderzoek van het sociale vraagstuk.

Intersectionaal onderzoek vestigt de aandacht op bevolkingsgroepen die zich bevinden op het kruispunt van verschillende minderheidssituaties en in de dimensie van verschillende sociale relaties, die telkens voortvloeien uit een situatie van dominantie of sociale uitsluiting1.

De secties zijn bijvoorbeeld sociale of beroepsklasse, sociaaleconomisch statuut, geslacht, etniciteit, taal, cultuur, sociale afkomst, leeftijd, handicap enz. Zoals Sandra Fredman, hoogleraar in de rechten aan de universiteit van Oxford, beschrijft, werken deze verschillende secties als een geheel op elkaar in en vormen ze een afzonderlijke en specifieke discriminatie2.

Daarmee dient dus rekening te worden gehouden om de efficiëntie en doeltreffendheid van het overheidsbeleid voor de hele samenleving te beoordelen en ervoor te zorgen dat elke Brusselse burger geïntegreerd en niet gediscrimineerd wordt.

Het ontbreken van een dergelijke benadering dreigt de sociale discriminatie waarvan een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking het slachtoffer is, onzichtbaar te maken en de discriminerende situatie in stand te houden.

Het is onze plicht als vertegenwoordigers van de Brusselaars en bewakers van onze democratische samenleving om de goede werking, doeltreffendheid en non-discriminatie bij de uitvoering van het overheidsbeleid voor het welzijn van onze medeburgers te waarborgen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  1. Houden de criteria van de projectoproepen van uw ministerie daadwerkelijk rekening met intersectionaliteit ?

  1. Zo ja, hoe dan? Zo neen, waarom niet?

1 Crenshaw, K. W. (2013). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. In The public nature of private violence (pp. 93-118). Routledge.

2 Aangehaald in de campagne “Promouvoir la diversité et l’égalité” (2016), medegefinancierd door de Portugese en de Spaanse regering en voortgezet door de Raad van Europa naar aanleiding van het gezamenlijk werk dat experts vóór de start van de campagne hebben verricht.

 
 
Antwoord    Tot op heden kan ik de gevraagde inlichtingen nog niet bezorgen. Het spreekt vanzelf dat ik van zodra ik de gegevens in mijn bezit heb onmiddellijk het definitief antwoord op deze schriftelijke vraag zal bezorgen.