Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de reactie van de regering op het wantrouwen in de democratie

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 243)

 
Datum ontvangst: 16/11/2022 Datum publicatie: 13/02/2023 Referentie: B.I.V. 77 (22/23), Blz. 46
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/02/2023 Referentie: B.I.V. 77 (22/23), Blz. 52
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2022 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/02/2023 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 77 (22/23) 46
13/02/2023 Tussenkomst Guy Vanhengel B.I.V. 77 (22/23) 47
13/02/2023 Tussenkomst Cieltje Van Achter B.I.V. 77 (22/23) 49
13/02/2023 Tussenkomst Clémentine Barzin B.I.V. 77 (22/23) 49
13/02/2023 Tussenkomst Emmanuel De Bock B.I.V. 77 (22/23) 49
13/02/2023 Tussenkomst John Pitseys B.I.V. 77 (22/23) 50
13/02/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 77 (22/23) 52
13/02/2023 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 77 (22/23) 56