Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vereniging voor integratie door huisvesting

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1047)

 
Datum ontvangst: 24/11/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/12/2022 Ontvankelijk
31/01/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Het sociale huisvestingsbeleid in het Brussels Gewest steunt met name op de Verenigingen voor Integratie door Huisvesting (VIH). Deze worden goedgekeurd en gefinancierd tot 2023, zoals aangekondigd in uw antwoord op mijn mondelinge vraag van 28 januari 2021.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  • Kunt u ons de lijst van de erkende VIH’s doen toekomen, met naast de naam van de vereniging, haar actieterreinen en de haar toegekende subsidie?

  • Kunt u bevestigen dat de huidige erkenning in 2023 afloopt?

  • Kunt u ons het tijdschema voor de verlenging van de erkenningen van VIH’s meedelen?

 
 
Antwoord    In bijlage vindt u een lijst van alle VIH's die momenteel erkend zijn, alsook de toegekende bedragen en hun voornaamste activiteiten en actieterreinen.


De erkenning geldt voor 3 jaar. De erkenning van 46 VIH’s zal eind 2023 dus aflopen. Alleen de VIH "Loyers négociés” maakt hier geen deel van uit, omdat de erkenning van deze VIH in 2022 is verlengd. De erkenning van Loyers Négociés zal bijgevolg in 2025 hernieuwd moeten worden.

Rond juni zal een omzendbrief over de hernieuwing van de erkenning van de VIH’s verzonden worden naar de verenigingen. In deze omzendbrief zullen de verenigingen worden verzocht het naar behoren ingevulde aanvraagformulier voor de hernieuwing van de erkenning uiterlijk 3 maanden voor het einde van de erkenning, d.w.z. 30 september 2023, in te dienen.

Het bestuur zal de hernieuwingsaanvragen dan analyseren en zo spoedig mogelijk een advies overmaken aan mijn kabinet.


Vervolgens zal de regering een beslissing nemen op basis van het advies van de administratie, de effectieve projecten en activiteiten van de VIH, de actieterreinen en de concrete vastgestelde behoeften op het terrein.