Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de maatregelen die in het Brussels Gewest worden genomen naar aanleiding van de brand van elektrische of hybride auto's

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 667)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 568)

 
Datum ontvangst: 08/12/2022 Datum publicatie: 18/01/2023 Referentie: B.I.V. 64 (22/23), Blz. 5
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 18/01/2023 Referentie: B.I.V. 64 (22/23), Blz. 6
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/12/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/12/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/01/2023 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 64 (22/23) 5
18/01/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 64 (22/23) 6
18/01/2023 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 64 (22/23) 7