Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up van de Fast Lane

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 764)

 
Datum ontvangst: 01/12/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

U hebt een versnelde procedure ingevoerd voor de behandeling van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen voor projecten met minimaal 25% sociale woningen (sinds 13.03.2021). Wij zouden graag informatie hebben over de voortgang van de Fast Lane.

Mijn vragen zijn dus als volgt:

  • Wat is de voortgang van de dossiers betreffende de bouw van sociale woningen? Kunt u ons details geven over de dossiers: Wat zijn de projecten van deze dossiers?

  • Hoeveel sociale woningen zijn er tot nu toe gebouwd in dit kader? Wie heeft het initiatief genomen voor de projecten?

  • Wat is de voortgang van de dossiers voor de scholen? Wat is er gedaan?

  • U vermeldt ook dat een evaluatie zal worden uitgevoerd om de doeltreffendheid van het aangepaste Fast Lane-mechanisme te waarborgen. Wanneer is die evaluatie gepland? Hebt u informatie over de evaluatie van de regeling?

 

 

 
 
Antwoord    Van 13 mei 2021, toen de Fast Lane in werking trad, tot 30 november 2022 werden 45 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor Fast Lane-projecten inzake sociale woningen ingediend. 34 daarvan (dus 75,6%) werden afgeleverd. 5 dossiers zijn in behandeling.

Het geheel aan vergunningen dat al via de Fast Lane werd afgeleverd, komt neer op 29 bijkomende woningen, terwijl de vergunningsaanvragen voor 136 bijkomende woningen nog worden behandeld.

De vergunningen waar de Fast Lane betrekking op heeft, zijn verspreid over 9 gemeentes (Brussel, Schaarbeek, Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Etterbeek, Evere, Elsene, Watermaal-Bosvoorde en Ukkel).

De aanvragers zijn uitsluitend de OVM’s, de BGHM en publieke actoren zoals het Woningfonds of Beliris. Er werd geen enkel dossier voor een Fast Lane ingediend door private actoren.

Ik zal geen volledige lijst voor elk project geven, maar als voorbeeld kunnen we het BGHM-project in de Delaunoystraat in Sint-Jans-Molenbeek nemen. Dat strekt tot de bouw van 18 sociale woningen. Een ander voorbeeld is het project van Beliris in de Loofstraat in Brussel. Dat heeft betrekking op 66 woningen (afbraak van 62 ongezonde en onaangepaste woningen om er 66 kwaliteitsvolle woningen te bouwen).


De cijfers over de creatie van nieuwe sociale woningen via het Fast Lane-proces kunnen zwak lijken, maar er moet aan worden herinnerd dat dit proces op het vlak van stedenbouwkundige aanvragen nog erg nieuw is en dat het Fast Lane-mechanisme een systeem blijft waar niet alle aanvragen gebruik van kunnen maken. De gemengde aanvragen waar een milieu- of erfgoedeffectenbeoordeling voor nodig is, kunnen geen gebruik maken van de Fast Lane.


Nochtans worden veel vergunningsaanvragen voor sociale woningen ingediend buiten deze Fast Lane-procedure en op basis van de reguliere procedure. Sinds de invoering van de Fast Lane werden 49 dossiers voor sociale woningen ingevoerd via de klassieke procedure bij Urban. 17 daarvan werden afgeleverd. Zo werden vergunningen afgeleverd voor 182 bijkomende sociale woningen en zijn er 960 in behandeling in het kader van de klassieke procedures die door Urban worden behandeld.

Met betrekking tot uw vraag over het aantal sociale woningen die tot vandaag in dat kader werden gebouwd, beschik ik niet over de gegevens. Ik nodig u uit om u te wenden tot mijn daarvoor bevoegde collega.

Van 13 mei 2021 tot 30 november 2022 werden 38 vergunningsaanvragen voor Fast Lane-schoolprojecten ingediend en werden er 14 afgeleverd (ofwel 36,8%).

Sommige schoolprojecten, met name die met een gemengd programma, komen niet in aanmerking voor de Fast Lane. De projecten “school + kinderdagverblijf” komen evenmin in aanmerking, maar het gaat wel om de meeste projecten van het Gemeenschapsonderwijs GO! bijvoorbeeld.

Sinds de inwerkingtreding van de Fast Lane werden 42 vergunningsaanvragen voor scholen ingediend via de klassieke procedure. 21 daarvan werden afgeleverd.

Urban evalueert het Fast Lane-proces voortdurend. Dat gebeurt voortaan vanuit de geografische sectoren van de Directie Stedenbouw. De resultaten zijn bemoedigend aangezien deze manier van werken een betere integratie van elk project in de betrokken wijken mogelijk maakt. De Fast Lane-projecten worden immers behandeld door personeelsleden met de meest uitgebreide kennis van elk gebied en van de andere lopende vastgoedprojecten in de omgeving. De nieuwe coördinatie is bovendien een succes waar de dragers van deze Fast Lane-projecten (scholen en sociale woningen) tevreden over zijn. De Fast Lane werd bovendien geëvalueerd in het kader van de evaluatie van de BWRO-hervorming. De resultaten daarvan zal ik u zeer binnenkort voorstellen.