Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gewestelijke solidariteitstoelage

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1072)

 
Datum ontvangst: 24/11/2022 Datum publicatie: 16/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/02/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/12/2022 Ontvankelijk
16/02/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

De Gewestelijke solidariteitstoelage (GST) wordt door de BGHM betaald aan OVM's die verlies lijden door een laag of geen inkomen van huurders. Concreet komt deze vergoeding neer op 75% van het sociale tekort van elke OVM voor het voorgaande jaar.

Het voor 2022 en 2023 uitgetrokken bedrag is 39,677 miljoen euro.

Mevrouw de minister, kunt u ons de evolutie geven van de GST die daadwerkelijk tot 2018 is betaald? Kunt u ons ook de uitsplitsing per OVM geven?

 

 
 
Antwoord    Bijgevoegd vindt u een tabel met de evolutie van de gewestelijke solidariteitstoelage van 2018 tot en met 2022 en de verdeling ervan per OVM.