Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het vuurwerk en het dierenwelzijn

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 614)

 
Datum ontvangst: 14/12/2022 Datum publicatie: 12/04/2023 Referentie: B.I.V. 111 (22/23), Blz. 50
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 12/04/2023 Referentie: B.I.V. 111 (22/23), Blz. 52
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/04/2023 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 111 (22/23) 50
12/04/2023 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 111 (22/23) 52
12/04/2023 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 111 (22/23) 53