Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vooruitgang van het project Kanal en het nieuwe beheerscontract

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 693)

 
Datum ontvangst: 09/01/2023 Datum publicatie: 06/02/2023 Referentie: B.I.V. 73 (22/23), Blz. 38
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 06/02/2023 Referentie: B.I.V. 73 (22/23), Blz. 39
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/02/2023 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 73 (22/23) 38
06/02/2023 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 73 (22/23) 39
06/02/2023 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 73 (22/23) 40