Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van algoritmen in de Brusselse overheidsdiensten

Indiener(s)
Latifa Aït Baala
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 556)

 
Datum ontvangst: 12/01/2023 Datum publicatie: 21/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/02/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/01/2023 Ontvankelijk
 
Vraag   

Het gebruik van algoritmen is wijdverbreid. Hoewel algoritmen gegevens objectiever en betrouwbaarder kunnen sorteren en analyseren dan mensen, zijn ze niet volledig neutraal en leiden ze dus tot ongelijkheden.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Worden er algoritmen gebruikt bij aanwervingsprocedures? Zo ja, welke Brusselse overheidsdiensten doen dat?

  • Om welk type algoritmen gaat het?

  • Welke controle oefent u in het algemeen uit?

  • Welke gegevens worden daartoe gebruikt? Hoe zorgt u ervoor dat de gebruikte gegevens niet vertekend worden?

  • Welke technologieën kunnen alle vormen van discriminatie voorkomen?

 

 

 

 
 
Antwoord    · Worden algoritmen gebruikt in wervingsprocedures? Zo ja, welke Brusselse overheidsdiensten gebruiken ze tijdens wervingsprocedures?  
· Wat voor soort algoritmen zijn het?  
· Welk toezicht garandeert u in het algemeen? 
· Welke gegevens worden hiervoor gebruikt? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat het gebruik van gegevens neutraal geschiedt?  
· Welke technologieën zijn vastgesteld om alle vormen van discriminatie te voorkomen?  

Talent.brussels gebruikt geen algoritmes in haar selecties.