Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de impact van de nieuwe tarieven voor dienstencheques op personen met een handicap

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1112)

 
Datum ontvangst: 31/01/2023 Datum publicatie: 21/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 17/02/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    We maken ons meer zorgen over een neveneffect van de nieuwe regeling: het aantal dienstencheques die een persoon met een handicap op jaarbasis mag aanvragen. Particulieren mogen er 500 aanvragen op jaarbasis. Personen met een handicap 1000. Tot eind vorig jaar was dat 2000 cheques voor personen met een handicap. Voor heel wat personen met een handicap is het gebruik van dienstencheques voor huishoudelijke hulp een structureel en soepel middel om hun autonomie te waarborgen. Daarom mijn vraag naar de impact van deze beperking op het terrein:
  • Hoeveel mensen in Brussel met een handicap vroegen op jaarbasis meer dan 1000 dienstencheques per jaar aan in de periode 2018 tot 2022 inbegrepen? Hoeveel meer dan 1500 voor dezelfde periode? Wat is de geschatte besparing voor het gewest van deze beperking tot 1000 cheques?

  • Is er overleg gepleegd met de organisaties van de gemeenschappen die instaan voor personen met een handicap (Le Phare, VAPH)? Is er een overleg geweest met bijstandsorganisaties voor personen die gebruik maken van een Persoonsvolgend Budget (PVB) om autonoom te leven?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

Hoeveel mensen in Brussel met een handicap vroegen op jaarbasis meer dan 1000 dienstencheques per jaar aan in de periode 2018 tot 2022 inbegrepen? Hoeveel meer dan 1500 voor dezelfde periode? Wat is de geschatte besparing voor het gewest van deze beperking tot 1000 cheques?

De mogelijkheid om meer dan 500 dienstencheques aan te kopen per kalenderjaar is beschikbaar voor:
- eenoudergezinnen,
- gebruikers met een handicap
(*worden gelijkgesteld met gebruikers met een handicap: personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten) en
- gebruikers met een kind met een handicap ten laste.

Dit zijn de statistieken voor de periode 2018-2022:
a) in 2018 kochten 1.920 gebruikers tussen de 500 en 1.000 dienstencheques, 87 gebruikers kochten tussen de 1.001 en 1.500 dienstencheques en 53 gebruikers kochten meer dan 1.501 dienstencheques. Respectievelijk 1,76%, 0,08% en 0,05% van het totale aantal gebruikers.
b) in 2019 kochten 1.935 gebruikers tussen de 500 en 1.000 dienstencheques, 87 gebruikers kochten tussen de 1.001 en 1.500 dienstencheques en 35 gebruikers kochten meer dan 1.501 dienstencheques. Respectievelijk 1,72%, 0,08% en 0,04% van het totale aantal gebruikers.
c) in 2020 kochten 1.255 gebruikers tussen de 500 en 1.000 dienstencheques, 65 gebruikers kochten tussen de 1.001 en 1.500 dienstencheques en 35 gebruikers kochten meer dan 1.501 dienstencheques. Respectievelijk 1,14%, 0,06% en 0,03% van het totale aantal gebruikers.
d) in 2021 kochten 1.866 gebruikers tussen de 500 en 1.000 dienstencheques, 76 gebruikers kochten tussen de 1.001 en 1.500 dienstencheques en 49 gebruikers kochten meer dan 1.501 dienstencheques. Respectievelijk 1,68%, 0,07% en 0,04% van het totale aantal gebruikers.
e) in 2022 kochten 2.484 gebruikers tussen de 500 en 1.000 dienstencheques, 87 gebruikers kochten tussen de 1.001 en 1.500 dienstencheques en 56 gebruikers kochten meer dan 1.501 dienstencheques. Respectievelijk 2,14%, 0,07% en 0,05% van het totale aantal gebruikers.
Wanneer we het percentage van de aangekochte dienstencheques bekijken, vanaf de 1.001
ste dienstencheque, gaat het om 1,21%, hetzij 210.604 dienstencheques, wat een maximale besparing van 3.816.162 euro vertegenwoordigt.

De vermindering van het maximumaantal dienstencheques dat kan worden aangekocht door gebruikers die voldoen aan de bovengenoemde criteria, werd echter niet gemotiveerd door een doelstelling om te besparen.

De dienstenchequewetgeving beperkt het gebruik van dienstencheques tot vier duidelijk gedefinieerde taken:

1) schoonmaak van de woning van de gebruiker;
2) boodschappendienst;
3) vervoer van personen met beperkte mobiliteit;
4) strijken buiten de woonst van de gebruiker, de zogenaamde strijkwinkels.

Dit houdt in dat alle andere activiteiten ten strengste verboden zijn in het dienstenchequesysteem. Het is onder meer verboden om activiteiten zoals kinderopvang, het thuis verzorgen van bejaarden en zieken of ziekenoppas uit te voeren.

Uitgaande van een vijfdagenwerkweek en een jaarlijks verlof van twee weken komt een jaarlijks gebruik van 2.000 dienstencheques overeen met de prestatie van acht dienstencheques (en dus een prestatie van acht uur) vijf dagen op vijf.

We kunnen dus het gebruik van acht dienstencheques per dag, vijf dagen op vijf, voor enkel de toegelaten activiteiten, in vraag stellen.

Derhalve zorgt een limiet van 1.000 dienstencheques ervoor dat het gebruik van de dienstencheques beperkt kan worden tot enkel de toegelaten activiteiten en op die manier begeleiding en het veiligstellen van de dagelijkse prestaties van de huishoudhulpen verzekeren.