Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toename van ongevallen voor elektrische voertuigen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1511)

 
Datum ontvangst: 31/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    Een enquête van de verzekeringsmaatschappij AXA, de enige die tot nu toe over dit onderwerp is gepubliceerd, m.b.t. 1.285 van haar klanten in Zwitserland, lijkt aan te tonen dat elektrische auto's oververtegenwoordigd zijn in het aantal auto-ongevallen. Het percentage gerapporteerde ongevallen ligt 50% hoger dan dat van voertuigen met verbrandingsmotor. Een van de redenen die in deze enquête worden gegeven is het gebrek aan voorbereiding van automobilisten op de snellere acceleratie van elektrische voertuigen.

Tot op heden kunnen personen met een rijbewijs elke elektrische auto besturen, hoewel zij tijdens hun opleiding nooit voorbereid werden op het besturen van een dergelijk voertuig. Dit is een cruciaal punt met het oog op de aanstaande elektrificatie van het gehele wagenpark, waar de meeste praktische rijopleiding nog plaatsvindt met voertuigen met verbrandingsmotor en waar de theoretische opleiding dit verschil tussen voertuigen met verbrandingsmotor en elektrische voertuigen niet vermeldt.

  • Bent u op de hoogte van het feit dat het gebruik van elektrische voertuigen kan leiden tot meer verkeersongevallen? Zijn cijfers beschikbaar voor Brussel?

  • Heeft u contact gehad met de rijschoolsector over dit onderwerp? Wordt nagedacht over het aanpassen van rijopleidingen aan het gebruik van een elektrisch voertuig? Zo ja, op welke manier en zo nee, waarom niet?

 
 
Antwoord    Wat de ongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, staat het brandstoftype niet in de database van de politie, maar wel in de Statbel-gegevens. De meest recente Statbel-gegevens zijn echter nog niet beschikbaar. De meest recente cijfers dateren van 2020. Op dat moment was 0,4% van alle personenwagens + bestelwagens (types M1, M2 en N1) die betrokken waren bij een ongeval elektrisch en was 2,4% hybride (tegenover 38,0% benzine, 58,5% diesel en 0,7% CNG).

Als we deze cijfers vergelijken met die van de FOD Mobiliteit over de vloot van dit type voertuigen, was eind 2019 0,2% van de voertuigen elektrisch en 1,4% hybride tegenover 0,3% elektrisch en 1,9% hybride eind 2020.

We zouden kunnen vaststellen dat er meer elektrische en hybride voertuigen bij ongevallen betrokken leken te zijn, maar er moet mee rekening gehouden worden dat de schaal klein is, dat het over verschillende jaren gaat en dat het aantal elektrische en hybride voertuigen de laatste jaren sterk geëvolueerd is.

Als we echter een vergelijking maken met de LEZ-gegevens, die meer exacte gegevens bieden die zich beperken tot het gewest (2020 K1 4% elektrisch & hybride, 2020 K4 4,5% elektrisch & hybride (voor wagens van het type M1 – personenwagens)), stellen we vast dat elektrische/hybride auto’s ondervertegenwoordigd waren bij ongevallen.
In het licht van deze twee tegenstrijdige tendensen is het nog veel te vroeg om conclusies voor het Gewest te trekken of om al gesprekken met de rijscholen op te starten hierover. We blijven de cijfers echter opvolgen en bekijken ook volop de tendensen uit het buitenland.