Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de socialisering van woningen die eigendom zijn van de gemeenten en OCMW's naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van 23 november 2022

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 596)

 
Datum ontvangst: 26/01/2023 Datum publicatie: 16/03/2023 Referentie: B.I.V. 97 (22/23), Blz. 27
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/03/2023 Referentie: B.I.V. 97 (22/23), Blz. 29
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2023 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 97 (22/23) 28
16/03/2023 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 97 (22/23) 29
16/03/2023 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 97 (22/23) 32
16/03/2023 Bijkomende antwoord Nawal Ben Hamou Bijlage