Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de recyclage van ziekenhuisafval

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 696)

 
Datum ontvangst: 31/01/2023 Datum publicatie: 01/03/2023 Referentie: B.I.V. 87 (22/23), Blz. 20
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/03/2023 Referentie: B.I.V. 87 (22/23), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/03/2023 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 87 (22/23) 20
01/03/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 87 (22/23) 21
01/03/2023 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 87 (22/23) 23