Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de projectoproep Go4Brussels 2030 en de proefprojecten voor jongeren tussen 15 en 21 jaar die zich in een situatie van schoolverzuim (dreigen te) bevinden in het beroepsgericht onderwijs

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 747)
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 662)

 
Datum ontvangst: 10/03/2023 Datum publicatie: 03/05/2023 Referentie: B.I.V. 126 (22/23), Blz. 40
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 03/05/2023 Referentie: B.I.V. 126 (22/23), Blz. 41
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/05/2023 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 126 (22/23) 40
03/05/2023 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 126 (22/23) 41
03/05/2023 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 126 (22/23) 41