Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de luchtthermografie van Brusselse gebouwen.

Indiener(s)
Mohamed Ouriaghli
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1391)

 
Datum ontvangst: 28/02/2023 Datum publicatie: 13/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 11/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/03/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft onlangs aangekondigd dat ze vanuit de lucht een thermografie van de daken van alle gebouwen op haar grondgebied gaat uitvoeren om het warmteverlies te meten. Dit werk zal bijdragen tot de bewustmaking van de bewoners, de ondernemingen en de overheidsactoren op het gebied van warmte-isolatie.

Het gebruik van een thermografie vanuit de lucht is een interessante techniek voor de overheid omdat de metingen van het warmteverlies van daken, die 's nachts worden uitgevoerd door een vliegtuig met een infraroodcamera, vrij nauwkeurig zijn.

Brussel heeft in december 2008 een eerste thermografie vanuit de lucht gehad. Dankzij de cartografie konden de Brusselaars zich een beeld vormen van het isolatieniveau van hun daken, zodat ze maatregelen konden nemen om hun energiefactuur te verlagen en hun uitstoot van broeikasgassen te beperken.

In het Brussels Gewest verbruiken woningen de meeste energie. Een slecht of weinig geïsoleerd huis veroorzaakt grote verliezen van de warmte van de verwarming via de muren van de woning. Elk initiatief om het energieverbruik en de CO2-uitstoot in woningen te verminderen, moet worden benut in deze tijden van energiecrisis en economisch moeilijke tijden voor de burgers.

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Andere gemeenten dan Sint-Pieters-Woluwe hebben in het verleden een initiatief voor een luchtthermografie van hun openbare en/of particuliere eigendommen genomen of willen dat in de toekomst doen. Kunt u ons een overzicht geven van de betrokken gemeenten? Krijgen zij steun van het Gewest om dit te doen?

  • Welke lessen heeft het Brussels Gewest geleerd sinds de eerste luchtthermografie in 2008? Welke ontwikkelingen heeft dit instrument tot nu toe ondergaan, wat bijvoorbeeld met de thermografie van de gevels, aangezien er ook verliezen zijn via ramen en gevels? Welke feedback kunt u ons geven over mogelijke updates van de cartografie in de loop der jaren? Denkt u dat het relevant is om deze ervaring te herhalen op de schaal van het Gewest en op initiatief van het Gewest?

  • Kunt u ons informeren over de huidige verdeling van de gebouwen in Brussel volgens de verzamelde warmteverliescijfers? Welke gemeenten en wijken staan er in dit opzicht het minst goed voor? Welke investeringsinspanningen levert het Gewest in deze gebieden? Is het Gewest op de hoogte van het aantal en de aard van de acties die de gemeenten en/of de bewoners zelf hebben ondernomen naar aanleiding van de thermografische onderzoeken?

  • Tot slot, welke maatregelen hebben het Gewest en de gemeenten genomen om de privacy van de inwoners te waarborgen door te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag en voor uw belangstelling voor de bewustmaking van de Brusselaars rond de energieprestatie van hun woning. Dat is ook een van onze grootste bekommernissen wat RENOLUTION betreft: het blijkt dat de bewoners van een woning geneigd zijn om de energieprestatie ervan te overschatten en dus geen renovatiewerken overwegen, die echter noodzakelijk zouden zijn om de energiefactuur te verlagen.
Zoals u terecht vermeldt, heeft Leefmilieu Brussel in 2008 een luchtthermografie uitgevoerd. Op dat moment werd de thermografie met name uitgevoerd voor de bewustmaking, als communicatiemiddel. Het was niet de bedoeling om de thermografie als diagnosetool te gebruiken, aangezien die niet voldoende nauwkeurig is. Indien de woning niet bewoond is op de dag van de thermografie of niet of weinig verwarmd is, zal het dak geen warmteverlies vertonen (rode kleur), terwijl de isolatie niet noodzakelijkerwijs voldoende is. Om het warmteverlies of de energieprestatie goed te meten, verdient het dus de voorkeur om zich te beroepen op het EPB-certificaat van de woning of indien nodig rechtstreeks in de woning een thermografie uit te voeren met de hulp van een raadgever van Homegrade of Netwerk Wonen.
Hoewel Leefmilieu Brussel het luchtthermografieproject niet heeft herhaald gezien de onnauwkeurigheid van het instrument, hebben sommige gemeenten echter zelf het initiatief genomen. U heeft het over de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, maar de gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft in 2021 ook een dergelijke thermografie uitgevoerd. Ik heb op dit moment geen weet van andere initiatieven, maar de gemeenten zijn ook niet verplicht om mijn administratie ervan op de hoogte te brengen.
U vraagt naar de huidige verdeling van de woningen volgens de graad van hun warmteverlies in het Brussels Gewest. Zoals eerder al werd aangegeven, blijkt thermografie een onvoldoende nauwkeurig instrument te zijn om er een antwoord op te bieden en wordt ze daartoe dus niet gebruikt. Leefmilieu Brussel doet eerder een beroep op de EPB-wetgeving om de kwaliteit van een gebouw te beoordelen. Ook al is het EPB-instrument niet perfect zoals eerder al gezegd is geweest, geeft het een realistischer en kwalitatiever beeld dan met thermografie zou worden verkregen.
Het gewest voert een hele reeks steunmaatregelen in om de Brusselaars te helpen hun pand te renoveren. U vindt een volledig overzicht ervan op de website van RENOLUTION. De RENOLUTION-premies vormen de belangrijkste maatregel: voor de laagste inkomenscategorieën wordt tot 50% van het budget van de werken gedekt door de premies. Vervolgens kunnen de Brusselaars rekenen op begeleiding door structuren als Homegrade of door verenigingen uit het Netwerk Wonen die de kwetsbare groepen met voorrang begeleiden bij hun renovatiewerken.
Op Batibouw heb ik uit de eerste hand de grote belangstelling van de Brusselaars voor renovatie en voor de steunmaatregelen en begeleiding van Homegrade kunnen zien, want de gewestelijke stand waar Homegrade aanwezig was, was nooit leeg.
De thermografische cartografie uit 2008 is 15 jaar oud en is daarom niet meer echt actueel. Ze werd bijgevolg verwijderd van de website van Leefmilieu Brussel. Leefmilieu Brussel heeft geen diepgaandere juridische analyse met betrekking tot de naleving van de privacy uitgevoerd omdat het niet meer relevant was voor hen.