Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het regulariseren van zwartwerk in de Brusselse economie

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 670)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 356)

 
Datum ontvangst: 21/03/2023 Datum publicatie: 03/05/2023 Referentie: B.I.V. 126 (22/23), Blz. 55
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 03/05/2023 Referentie: B.I.V. 126 (22/23), Blz. 56
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/03/2023 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/03/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/05/2023 Ontwikkeling Khadija Zamouri B.I.V. 126 (22/23) 55
03/05/2023 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 126 (22/23) 56
03/05/2023 Repliek Khadija Zamouri B.I.V. 126 (22/23) 57