Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kaart met losloopzones voor honden

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1419)

 
Datum ontvangst: 14/04/2023 Datum publicatie: 20/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Op de website van Leefmilieu Brussel staat een link naar een kaart met de plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar honden zonder leiband mogen lopen. Het is ook mogelijk om op de verschillende zones te klikken voor meer informatie.
  1. Wordt de kaart elk jaar bijgewerkt? Zo niet, wanneer werd zij voor het laatst bijgewerkt?

  2. Is er, voor meer duidelijkheid, een manier om een lijst te krijgen van alle beschikbare zones met hun exacte adres? Zo niet, waarom niet?

  3. De beschikbare informatie is erg summier. Wordt er, bijvoorbeeld in het kader van een hondenplan voor het hele gewest, nagedacht over het verbeteren van de kwaliteit van deze informatie, bijvoorbeeld door informatie toe te voegen over de oppervlakte van de betreffende zones, de aanwezigheid van banken, waterfonteinen voor honden ...?

 

 
 
Antwoord    1.
Voor de hondenlosloopzones in de parken die door Leefmilieu Brussel beheerd worden, wordt de kaart bijgewerkt zodra zich een wijziging voordoet. Voor de zones in parken die door de gemeenten beheerd worden, gebeuren de bijwerkingen op nauwkeurige wijze, zodra Leefmilieu Brussel van een wijziging in kennis gesteld wordt. Bovendien wordt jaarlijks een herinnering gestuurd naar de gemeenten. In 2022 vond een verificatie van alle gemeentelijke gegevens plaats en die resulteerde in een aanpassing van de kaart.
2.
De lijst van alle hondenlosloopzones is beschikbaar via het tabblad ‘Data’ van de kaart, waar die geëxporteerd kan worden in .csv- of .xslx-formaat. Adressen zijn echter niet beschikbaar omdat de zones zich meestal in parken bevinden en daarom geen specifiek adres hebben (de parken zelf hebben door hun omvang en vorm zelden een duidelijk uniek adres).
3.
Het hondenplan valt onder de bevoegdheid van minister Clerfayt. Ik raad u aan om hem te raadplegen.
De huidige kaart is het resultaat van een compromis tussen de mate van gedetailleerdheid en de bijwerkingsgraad. In de Franstalige documenten hebben sommige zones het woord
agility naast hun naam staan, wat duidt op de aanwezigheid van speelmeubilair voor honden. Er wordt overwogen om deze kaart en de inhoud ervan (met name: tijdschema’s, verboden zones, speelmeubilair) bij te werken. Daarbij zal rekening gehouden worden met de technische beperkingen en de mate waarin bijwerking gewenst is.