Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de mensen tewerkgesteld onder artikel 60

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 685)

 
Datum ontvangst: 13/04/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/04/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/06/2023 Van de agenda gehaald.
21/06/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag