Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende cultuur als instrument voor dialoog

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1067)

 
Datum ontvangst: 08/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 10/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Cultuur is rijk en divers. Ze biedt een waaier aan mogelijkheden en kan ook een maatschappelijke rol spelen door de dialoog tussen de Brusselaars aan te moedigen.

Daarom staat in de regeringsverklaring dat de regering “culturele en artistieke praktijken zal waarderen als een instrument voor interculturele dialoog” dat alle culturele en artistieke praktijken worden gewaardeerd als een instrument voor interculturele dialoog en de creatie van een Brusselse identiteit.. Meertaligheid staat daarin ook centraal, in het bijzonder in de culturele sfeer.

Hebt u voorbeelden van initiatieven die sinds het begin van de regeerperiode zijn genomen om de interculturele dialoog aan te zwengelen? Zo ja, voor welke bedragen en in het kader van welke overeenkomsten? Zijn er projecten opgezet om meertaligheid in de culturele sector te bevorderen? Met welke resultaten?
 
 
Antwoord    Ik breng eerst en vooral even in herinnering dat cultuur een gemeenschapsmaterie is.

Wat betreft mijn bevoegdheden op het vlak van de biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang, verleen ik recurrente steun aan de vzw Zinneke die om de twee jaar de Zinnekeparade op touw zet vanuit een verankering in de Brusselse wijken, waarbij de band tussen bewoners, scholen, verenigingen en kunstenaars wordt aangehaald in een waaier van artistieke en culturele activiteiten. De artistieke projecten die in de aanloop naar dit feestelijke evenement worden opgezet, zijn bedoeld om de culturele participatie van alle inwoners op het Brussels grondgebied te versterken en talen en culturen samen te brengen.

Hun werkingssubsidie in het kader van mijn bevoegdheid voor Biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang bedraagt 391.000 euro. Er wordt ook een subsidie van € 60.000 toegekend vanuit het Imago van Brussel voor de voorbereiding van de Zinneke Parade 2024 in 2024.

De projectoproep BeTalky 2023 richtte zich tot cultuurprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 6 vzw's en 6 asbl zijn door een jury geselecteerd. Indien u meer informatie wenst over deze oproep kan ik zeker aanbevelen om hierover contact op te nemen met Minister Sven Gatz, die bevoegd is voor de Promotie van Meertaligheid.

Tot slot is via de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, ook steun verleend aan diverse projecten die de interculturele dialoog bevorderen.