Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de creatie van culturele bewegwijzering

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 619)

 
Datum ontvangst: 14/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 29/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   
In het kader van de algemene beleidsverklaring heeft de regering zich ertoe verbonden om de visuele identiteit en de zichtbaarheid van het culturele aanbod in Brussel te versterken door de creatie van culturele bewegwijzering te ondersteunen. Dit werk, dat moet worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten, de federale overheid en de gemeenschappen, is essentieel om de toegang tot culturele rechten te bevorderen. In dat verband speelt u een sleutelrol om cultuur toegankelijk te maken voor ieder publiek, ook de minst cultureel geïnteresseerden. En dat is precies waar deze bewegwijzering voor zou dienen. Ze zou niet alleen het publiek ten goede komen, maar ook de culturele voorzieningen en ze zou bijdragen aan de promotie van Brussel dankzij een efficiënter en toegankelijker systeem.

Hoe ver staat het met dit project voor culturele bewegwijzering? Welke middelen zijn ervoor vrijgemaakt? Wat is de leidende administratie? Hebt u hierover gesprekken gehad met uw collega's op federaal en gemeenschapsniveau? Zo ja, zijn de gemeenten bij het proces betrokken?

 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag, ben ik zo vrij te verwijzen naar het antwoord dat door de Minister-President, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, zal worden gegeven.