Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende cultuur financieren en promoten in Anderlecht

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 620)

 
Datum ontvangst: 15/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 29/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Het Brussels Gewest heeft, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, een rol te spelen in de financiering en promotie van cultuur in de gemeenten, en in Anderlecht in het bijzonder. Het is van essentieel belang om na te gaan hoe dit op het terrein gebeurt.
  • Zijn er in Anderlecht biculturele projecten die geheel of gedeeltelijk afhangen van het gewest? Zo ja, welke? Voor welke bedragen? Hoelang lopen ze en in het kader van welke overeenkomsten komen ze tot stand?

  • Zijn er culturele projecten die met de gemeente Anderlecht worden gerealiseerd en die rechtstreeks vanuit een andere gewestelijke bevoegdheid worden ondersteund, bijvoorbeeld via toerisme, erfgoed, milieu, mobiliteit of het imago van Brussel? Zo ja, welke? Voor welke bedragen? Hoelang lopen ze en in het kader van welke overeenkomsten komen ze tot stand?

 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag, ben ik zo vrij te verwijzen naar het antwoord dat door de Minister-President, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, zal worden gegeven.