Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de cultuur als instrument voor meertalige dialoog

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1113)

 
Datum ontvangst: 31/08/2023 Datum publicatie: 27/09/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 26/09/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In de gewestelijke beleidsverklaring heeft de regering zich ertoe verbonden culturele en artistieke praktijken te bevorderen als instrument voor dialoog, in het bijzonder met betrekking tot meertaligheid.

Onze vragen luiden als volgt: Hebt u voorbeelden van culturele of artistieke initiatieven die sinds het begin van het mandaat zijn genomen ter bevordering van de meertaligheid? Zo ja, voor welke bedragen en in het kader van welke overeenkomsten? Met welke resultaten? Uw collega, de heer Vervoort, noemde de projectoproep BeTalky 2023. Wat hield deze oproep in? Wat waren de doelstellingen daarvan? Hoeveel middelen zijn er vrijgemaakt? Wat waren de resultaten?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag over cultuur als dialooginstrument voor meertaligheid.


Voor meer details laat ik het echter over aan de heer Sven GATZ, die als minister bevoegd is voor het imago van Brussel, om deze vraag te beantwoorden.