Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gewestelijk cultuurbeleid

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1115)

 
Datum ontvangst: 31/08/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Cultuur is een bevoegdheid van de gemeenschappen, maar gedeeltelijk ook van de gewesten. Via projectoproepen worden belangrijke subsidies op verschillende gebieden toegekend aan culturele operatoren of natuurlijke personen.

Onze vragen luiden als volgt: Wat hebt u verwezenlijkt op het vlak van cultuurbeleid sinds het begin van dit mandaat? Welke als cultureel geïdentificeerde projecten worden door het gewest ondersteund? Wat voor soort projecten zijn dat en als ze financiële steun krijgen, hoeveel? Hoeveel bedraagt de 0,5% van de financiële middelen voor cultuur in Brussel die u tijdens de laatste parlementaire zitting vernoemde? Welke projecten vallen hier volgens u onder, afgezien van de projecten die specifiek op bi-communautaire basis worden gesteund? Een aantal Brusselse administraties zijn betrokken bij culturele projecten en ondersteunen culturele projecten via hun eigen bevoegdheden. De domeinen economie, gelijke kansen, toerisme, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening enz. Welke zijn het meest actief en welke moeten precies worden geïdentificeerd?

Hebt u, naast de projecten die in het DCE worden genoemd, nieuwe culturele en/of artistieke initiatieven ondersteund? Zo ja, hoeveel en van welk type? Zijn er initiatieven die financiële steun hebben ontvangen, en zo ja, voor welke bedragen? En wat waren de resultaten?

 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:

Vanuit mijn bevoegdheid voor biculturele zaken van gewestelijk belang ondersteun ik de stichtingen Kanal en CIVA op basis van een beheersovereenkomst en de vzw’s Zinneke en Brussels 2030 op basis van een bij overeenkomst toegekende subsidie. Er worden geen nieuwe culturele initiatieven gefinancierd.

De operatoren krijgen de volgende bedragen:

· de vzw Zinneke 391.000 euro
· de vzw Brussels 2030 300.000 euro
· de stichting Kanal 10.350.000 euro 
· de stichting CIVA 2.692.200 euro

De financiering van Kanal door het Gewest bedraagt gemiddeld 38,887 miljoen euro per jaar. Dat is 0,5% van het totale vereffeningsbudget van het Gewest voor 2023, dat 7,5 miljard euro bedraagt.


Vragen over de ondersteuning van projecten in het kader van de bevoegdheid voor werk kunt u stellen aan mijn collega Bernard Clerfayt.

Vragen over de ondersteuning van projecten in het kader van de bevoegdheid voor gelijke kansen kunt u stellen aan mijn collega Nawal Ben Hamou.


Vragen over de ondersteuning van projecten in het kader van de bevoegdheid voor de economische transitie kunt u stellen aan mijn collega Barbara Trachte.

Voor een overzicht van de projecten die ondersteund worden vanuit mijn bevoegdheid voor het imago van Brussel en het toerisme, verwijs ik naar de volledige lijst van de toegekende subsidies, die ik elk jaar aan de begrotingscommissie van het parlement bezorg. Op die lijst staan de naam van de operator en diens adres, inclusief postcode, alsook de naam en het bedrag van het gesubsidieerde project vermeld. 

Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.