Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de promotie van het imago van Brussel

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 650)

 
Datum ontvangst: 31/08/2023 Datum publicatie: 16/10/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 12/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   
Om de nationale en internationale promotie van Brussel te ondersteunen, heeft het Gewest de tool “Promotie van het Imago” in het leven geroepen.

Deze website lijkt een belangrijke tool te zijn om culturele initiatieven in Brussel te ondersteunen. Naast het budget is het belangrijk om te weten hoe belangrijk die tool voor de cultuur in het gewest is.

Onze vragen luiden als volgt: Welke en hoeveel projecten die als cultureel beschouwd kunnen worden, werden sinds de invoering van de tool gesubsidieerd door het Gewest? Welke projecten zijn nieuw? Welke bedragen werden toegekend? Welke resultaten werden met de tool behaald? Bestaat er blijvende ondersteuning? Hoeveel subsidieaanvragen ontvangt u jaarlijks? Voor welk bedrag? Welke voorstellen werden afgewezen? Hoe ziet u het verband tussen het Brusselse cultuurbeleid en de promotie van het imago van Brussel? Wat is het gewicht van de steun aan projecten die het imago van Brussel bevorderen via culturele initiatieven in verhouding tot de andere bevoegdheidsdomeinen?

Welke criteria worden ten slotte gehanteerd om de toekenning van steun in dit kader te beoordelen? Zijn er referenten die ervoor zorgen dat de aanvragen objectief behandeld worden of worden daartoe adviesorganen ingeschakeld?

 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag, ben ik zo vrij te verwijzen naar het antwoord dat door de Minister-President, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, zal worden gegeven.