Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de financiering en promotie van cultuur in Etterbeek

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1131)

 
Datum ontvangst: 06/09/2023 Datum publicatie: 10/10/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 06/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Het Brussels Gewest heeft, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, een rol te spelen in de financiering en promotie van cultuur in de gemeenten, en dus in Etterbeek. Het is belangrijk om na te gaan hoe dit op het terrein wordt toegepast.
  • Zijn er in Etterbeek biculturele projecten die geheel of gedeeltelijk afhangen van het Gewest? Zo ja, welke? Voor welke bedragen? Voor hoe lang en met welke overeenkomsten?
  • Zijn er culturele projecten die rechtstreeks worden ondersteund door een andere gewestelijke bevoegdheid, bijvoorbeeld via toerisme, erfgoed, milieu, mobiliteit of imago van Brussel, met de gemeente Etterbeek? Zo ja, welke? Voor welke bedragen? Voor welke periodes en in het kader van welke overeenkomsten?
 
 
Antwoord    Aangezien het om exact dezelfde vraag gaat voor elk van de 19 gemeenten en bovendien in 3 exemplaren, verwijs ik u graag naar het antwoord dat verstrekt is op SV 1119 van mevrouw de volksvertegenwoordigster Margaux De Ré.

Mijn antwoord is immers hetzelfde voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.