Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de organisatie van festivals in het Brussels Gewest en de overlast die zij meebrengen

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 874)
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 27)

 
Datum ontvangst: 21/09/2023 Datum publicatie: 04/12/2023 Referentie: B.I.V. 33 (23/24), Blz. 15
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 04/12/2023 Referentie: B.I.V. 33 (23/24), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/09/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/12/2023 Vraag gesteld namens de auteur Isabelle Pauthier B.I.V. 33 (23/24) 15
04/12/2023 Antwoord Ans Persoons B.I.V. 33 (23/24) 16
04/12/2023 Repliek Isabelle Pauthier B.I.V. 33 (23/24) 19