Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende mobiliteitsuitgaven in de begroting 2024

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1831)

 
Datum ontvangst: 02/01/2024 Datum publicatie: 05/02/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 05/02/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/01/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Ik stuur u een reeks vragen over de mobiliteitsuitgaven die zijn gepland in de begroting voor 2024, met betrekking tot de volgende toewijzingen:
  • 18.002.38.02.3132: Kunt u een gedetailleerd overzicht geven van de exploitatiesubsidies per vereniging?

  • 19.002.11.10.7310: Kunt u een gedetailleerd overzicht geven van de kapitaaluitgaven in dit begrotingsjaar?

  • 19.002.11.15.7310: Hoe verklaart u de sterke daling van de kapitaaluitgaven voor de grote renovatie van de tunnels, die nochtans van essentieel belang is?

  • 20.002.11.01.7422: Waarom is er een vermindering gepland van de kapitaaluitgaven voor taxidiensten en autoverhuurdiensten met chauffeur?

  • 20.002.27.01.4322 : Waarom worden de subsidies aan lokale overheden voor taxicheques verlaagd, terwijl de noden voortdurend toenemen?

 
 
Antwoord    Wat betreft de basisallocatie 18.002.38.02.3132, zijn de bedragen van de subsidies die zullen worden toegekend op de begroting 2024 nog niet gekend aangezien het analyseproces dat volgt op de projectoproep nog niet is afgerond.
Het totaalbedrag op de basisallocatie 19.002.11.10.7310 is € 84.453.751. Gelet op het aantal lijnen in deze BA vindt u hieronder de belangrijkste posten boven € 2.000.000 (begrotingslijnen die betrekking hebben op dezelfde opdracht zijn gegroepeerd). De bedragen worden ter informatie gegeven.
- Bouw van 2 voetgangers- en fietsersdoorgangen in de kanaalzone onder de Sainctelettebrug en de De Troozbrug en herinrichting van de openbare ruimte aan de uitloop van deze doorgangen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (€ 6.819.297,44);
- Sainctelette, uitvoering (€ 5.736.403,34);
- Wegen- en landschappelijke inrichtingen (€ 3.500.000 + € 500.000);
- Renovatie van de Sainctelettebrug (€ 3.271.280,64);
- Tram Neder-Over-Heembeek: fase 1, terminus Bruynstraat - overstaphub Heembeek (€ 3.008.011,43)
- Plaatselijke herinrichtingswerken voor de aanleg van fietspaden (€ 3.000.000 + € 200.000);
- SVC1 Maximiliaanpark, wegeniswerken - Park, Bolivar, Redersplein, Masui (€ 2.672.277,08);
- Vegetalisatie, ontharding, groeninrichtingen (€ 2.624.000,00 + € 511.938,63 + € 496.000);
- Bergensesteenweg, Vanderveldesquare / Albert I: werken (€ 2.576.800,00);
- Asfalteringen (€ 2.500.000 + € 2.500.000);
- Fietspaden en kleine aanpassingen (€ 2.400.000);
- Vernieuwing van laanbomen (€ 2.235.000 + € 765.000 + € 362.106,15);
- Heraanleg van de trottoirs langs gewestwegen (€ 2.000.000);
- Installaties en vernieuwing van openbare verlichting op gewestwegen (€ 1.980.000 + € 1.059.300,00 + € 139.684,40);
- Renovatie van de tramhelling van de Van Praetbrug (€ 1.508.989,60 + € 768.350,00);
- Onderhoud en investeringen in kunstwerken (€ 1.500.000 + € 590.314,24). Daarnaast wordt het onderhoudsgedeelte van de opdracht aangerekend op een afzonderlijke BA.
Het budget van AB 19.002.11.15.7310 met betrekking tot de grote renovatie van de tunnels is al in detail besproken tijdens de mobiliteitscommissies met betrekking tot de initiële begroting voor 2024.
Wat betreft de BA’s 20.002.11.01.7422 en 20.002.27.01.4322, deze BA’s vallen onder de bevoegdheid van mijn collega dhr. Rudi Vervoort, minister-president, die belast is met het bezoldigd personenvervoer.