Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stagiairs op kabinetten van de Brusselse regering

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1248)

 
Datum ontvangst: 21/02/2024 Datum publicatie: 25/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 25/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/02/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Jaarlijks komen er duizenden studenten of jonge werkzoekenden in aanraking met de arbeidsmarkt via een stage. Een stage is voor jongeren een belangrijke manier om het werkveld te verkennen, theorie in de praktijk te brengen en inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten en tekortkomingen. Een stageplek op een van de kabinetten van de Brusselse regering lijkt daarom een interessante opportuniteit om werkervaring op te doen. Jammer genoeg zijn stages in België vaak onbezoldigd en hebben stagiairs vaak geen toegang tot sociale zekerheid.
  • Hoeveel stagiairs werden er tewerkgesteld in uw kabinet? Graag een overzicht van uw kabinet per werkjaar van deze legislatuur.

  • Hoeveel stagiairs stelden zich kandidaat voor een stage in uw kabinet? Graag een overzicht van uw kabinet per werkjaar van deze legislatuur.

  • Hoe lang duurt een gemiddelde stage in uw kabinet?

  • Hoeveel van de stagiairs deden een stage vanuit een vak in hun opleiding en hoeveel stagiairs deden een stage buiten het kader van een opleiding? Graag een overzicht per jaar van uw kabinet.

  • Wat was de bezoldiging van elk van deze stages? Hoeveel waren er onbezoldigd? Voor de bezoldigde stages: welke financiële compensatie, voordelen of andere vergoedingen kregen deze stagiairs tijdens hun stageperiode?

  • Op welke sociale rechten hebben deze stagiairs recht tijdens hun stageperiode?

  • Op welke manier worden deze stagiaires begeleid?

 
 
Antwoord    Bij deze kan ik de volgende elementen van antwoord verstekken op uw vragen:

1. We hebben tijdens deze legislatuur 9 stagiairs tewerkgesteld.
2020: 1 stagiair
2021: 2 stagiairs
2022: 2 stagiairs
2023: 4 stagiairs (van wie er één stage gelopen heeft tot halverwege januari 2024)

2. 2019: 2 aanvragen / 2 geweigerd
2020: 2 aanvragen / 1 aanvaard
2021: 2 aanvragen / 2 aanvaard 
2022: 7 aanvragen / 2 aanvaard en 5 geweigerd 
2023: 8 aanvragen / 4 aanvaard en 4 geweigerd
2024: 1 stagiair wiens stage in 2023 begon en halverwege januari afliep


3. De duur van een stage kan sterk variëren, gaande van twee weken voltijds tot vijf maanden 1/5
de-tijds. De voorwaarden worden altijd bepaald door de onderwijsinstelling waar de stagiair vandaan komt. We nemen dat criterium mee in overweging om een kandidaat te aanvaarden of te weigeren.

4. Alle leerlingen en studenten die op mijn kabinet stage hebben gelopen, hebben dat gedaan in het kader van hun middelbare of hogere studies.

5. We bieden enkel plaatsen aan voor onbezoldigde stagiairs met een overeenkomst. Geen enkele stagiair heeft dus een bezoldiging of financiële compensatie van welke aard ook gekregen.