Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de onbezoldigde stages in de Brusselse publieke instellingen en administraties

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 814)

 
Datum ontvangst: 05/03/2024 Datum publicatie: 16/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 16/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/03/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Vandaag de dag is een stage bij instellingen in de publieke sector voor vele jongeren een interessante manier om professionele ervaring op te doen. Gezien het groeiende belang van ervaring bij sollicitaties kunnen deze stages ook makkelijker tot een betaalde baan leiden. Jammer genoeg zijn vele van deze stageplaatsen onbezoldigd, waardoor ze enkel toegankelijk zijn door de meest geprivilegieerde en daarmee sociale ongelijkheid versterken. Op een schriftelijke vraag (nr. 694) die ik aan minister van het Openbaar Ambt, Sven Gatz, stelde, liet de minister weten dat er geen algemeen overzicht bestaat van stages die uitgevoerd zijn in de Brusselse publieke sector. Nu richt ik mij tot u om meer informatie te verkrijgen over stages uitgevoerd in de instellingen en administraties die onder uw voogdij vallen.
  • Zou u mij de cijfers kunnen geven van de gerealiseerde stages per instelling en administratie die onder uw voogdij vallen per jaar van deze legislatuur: het aantal stagiairs en hun niveau van diploma, de duurtijd van deze stages, of het om stages gaat in het kader van opleiding of niet, of deze bezoldigd zijn of niet en wat voor type stages het zijn (observatie-, opleidings- of een professionele stage)?

  • Wat zijn de verschillende type contracten of overeenkomsten die opgemaakt werden voor stagiairs in deze instellingen en administraties? Hoeveel van elk type stagecontract werd er opgemaakt per instelling en administratie?

  • Wat zijn de verschillende bedragen van de stagevergoedingen bij de bezoldigde stages? Zou u mij de absolute getallen en een procentueel overzicht kunnen geven van hoeveel stagiairs er onder deze categorieën van stagevergoedingen vallen per instelling?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van elk type vergoeding bij stages zoals bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen of verplaatsingsvergoedingen en ook willen aanduiden welke stages (observatie-, opleidings- en een professionele stage) op deze verschillende arbeidsvoorwaarden recht hebben?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van de typen verzekeringen bij bezoldigde en onbezoldigde stages en ook willen aanduiden in welk kader (opleiding of niet) deze stages recht hebben op dergelijke verzekeringen?

 
 
Antwoord    Wat Innoviris betreft:

De organisatie heeft zes stagiaires tewerkgesteld sinds het begin van de legislatuur: vijf studenten en één persoon in het kader van DUOday. De uitsplitsing naar diploma, duur van de stage en type stage is te vinden in de
bijlage. De stages waren onbezoldigd, omdat ze deel uitmaakten van een academische opleiding. De verzekering was voor alle stages volledig gedekt door de opleidingsinstellingen.

Wat
citydev.brussels betreft:

De administratie heeft negen stagiairs tewerkgesteld sinds het begin van de legislatuur: acht studenten en één werkzoekende. De uitsplitsing is te vinden in de
bijlage.

Voor de stages van de studenten werd telkens een driepartijenovereenkomst gesloten tussen vertegenwoordigers van de onderwijsinstelling, vertegenwoordigers van citydev.brussels en de stagiair. De stagiairs waren gedekt door de verzekering van de onderwijsinstelling. De stages waren onbezoldigd, omdat ze deel uitmaakten van een academische opleiding.

De werkzoekende had een bezoldigde stageovereenkomst met de VDAB (salaris vastgesteld op de helft van het gewaarborgd minimuminkomen, op dat moment dus +/- 800 euro bruto). De stage duurde van oktober 2019 tot maart 2020.

Tot slot heeft de schoonmaakdienst vier jonge werkzoekenden tewerkgesteld in het kader van een overeenkomst ‘First Stage’ (in samenwerking met Actiris), bezoldigd tegen 200 euro bruto per maand met terugbetaling van de kosten van de woon-werkverplaatsingen.

Wat
hub.brussels betreft:

De administratie heeft 55 stagiairs tewerkgesteld sinds het begin van de legislatuur. De uitsplitsing is te vinden in de
bijlage.

43 stagiairs hebben een stageovereenkomst ondertekend in het kader van een verplichte stage bij een hogeschool of universiteit als onderdeel van hun bachelor- of masteropleiding. De andere stagiairs hadden verschillende achtergronden: Forem, Actiris, sociale promotie, Franse Gemeenschapscommissie en het ‘Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle’.

Van de 55 stages van 2019 tot 2024 waren er drie bezoldigd: twee in het kader van ‘First Stage’ (Actiris) en één in het kader van een stage in het buitenland onderworpen aan de lokale regels. Afgezien van die stages worden voor alle soorten stages alleen de verplaatsingskosten gedekt. De school of universiteit zorgt voor een ongevallenverzekering. Het Agentschap zorgt voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Wat
Brussel Economie en Werkgelegenheid betreft, valt deze vraag onder de bevoegdheid Openbaar Ambt. Ik nodig u uit om u te richten tot mijn collega, de heer Gatz.