Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende "de dringende nood aan parkeergelegenheid voor autobussen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan een aangepaste infrastructuur ten behoeve van buschauffeurs".

Indiener(s)
Guy Vanhengel
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 12)
aan
Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen (Vragen nr 5)

 
Datum ontvangst: 08/01/1996 Datum publicatie: 06/02/1996 Referentie: B.I.V. 3 (95/96), Blz. 6
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 95/96 Datum antwoord: 06/02/1996 Referentie: B.I.V. 3 (95/96), Blz. 6
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/1996 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van de Raad
06/02/1996 Ontwikkeling Guy Vanhengel B.I.V. 3 (95/96) 6
06/02/1996 Antwoord Jos Chabert B.I.V. 3 (95/96) 6