Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-505/1-16/17

A-505/1-16/17 Voorstel van resolutie tot oprichting van een databank over eigenaars die hun huisdieren mishandelen en van een bijzondere politie voor dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Destexhe Alain
Courtois Alain
Kanfaoui Abdallah
Rubriek(en): Dierenwelzijn
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/04/2017 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven, Alain Destexhe, Alain Courtois, Abdallah Kanfaoui A-505/1-16/17 
14/07/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 35 (16/17)  33
14/07/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 35 (16/17)  33
25/05/2019 Nietig