Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-128/1-19/20

A-128/1-19/20 Begrotingswijziging nrs. 2, 3 en 4 van het boekjaar 2019 en begroting 2020 van de Franstalige Instelling belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en begrotingswijziging nr. 1 van het boekjaar 2019 en begroting 2020 van de Nederlandstalige Instelling belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad - Advies uit te brengen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement- Verslag uitgebracht namens de commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken door de heer Marc-Jean Ghyssels.
 
Indiener: Ghyssels Marc-Jean
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 10/01/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/12/2019 Indiening Marc-Jean Ghyssels A-128/1-19/20 
16/12/2019 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
16/12/2019 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
16/12/2019 Stemmingen in commissie  
16/12/2019 Aangenomen in commissie  
10/01/2020 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 14 (19/20)  42
10/01/2020 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 14 (19/20)  44
10/01/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 14 (19/20)  47
10/01/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 14 (19/20)  50