Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de initiatieven genomen na de ondertekening van het Handvest van Firenze door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 257)

 
Datum ontvangst: 07/12/2011 Datum publicatie: 11/01/2012 Referentie: B.I.V. 29 (11/12), Blz. 8
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 11/01/2012 Referentie: B.I.V. 29 (11/12), Blz. 11
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/12/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/12/2011 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2012 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 29 (11/12) 8
11/01/2012 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 29 (11/12) 11
11/01/2012 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 29 (11/12) 13