Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Goede praktijken van de plaatselijke besturen ter ondersteuning van de eenoudergezinnen

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 705)

 
Datum ontvangst: 19/04/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In Brussel gaat het in 32,5% van de gezinnen met kinderen om eenoudergezinnen. Zoals vele onderzoeken bevestigen, zijn die gezinnen het kwetsbaarst. Volgens de EU-SILC-enquête van 2018 is het risico dat eenoudergezinnen in armoede verzeilen vier keer groter dan voor gezinnen van bijvoorbeeld twee volwassenen en twee kinderen (41,3% tegenover 9,8%). In een gewest waar 4 op de 10 kinderen in armoede opgroeien, verantwoordt het feit dat een derde van de Brusselse kinderen opgroeit in een eenoudergezin ten volle dat van de ondersteuning van eenoudergezinnen een absolute politieke prioriteit wordt gemaakt.

Het Gewest werkt onverdroten aan een plan
voor de eenoudergezinnen, dat binnenkort klaar zou zijn. We juichen weliswaar toe dat de regering werk maakt van de steun aan de eenoudergezinnen, maar we willen ook weten welke initiatieven eveneens op lokaal niveau worden opgezet.

De plaatselijke besturen staan het dichtst bij de burgers. De gemeenten kunnen doelgroepen bereiken die vaak onder de radar blijven. Ik had graag uw mening als minister bevoegd voor de plaatselijke besturen vernomen over de rol die de plaatselijke besturen, vooral de gemeenten, kunnen spelen bij de ondersteuning van de eenoudergezinnen:

- Welke goede praktijken worden in de Brusselse gemeenten gevolgd om eenoudergezinnen te steunen (proefproject, materiële hulp, specifieke begeleiding, ...)?

- Bestaat er een tool om alle goede praktijken van de Brusselse gemeenten op het gebied van steun aan de eenoudergezinnen te inventariseren?

 
 
Antwoord    De gemeenten spelen inderdaad een belangrijke rol in de ondersteuning van eenoudergezinnen.


Naast de werkgroepen "eenoudergezinnen" die de gemeenten samen met BPB sinds 2018 organiseren en waarin werd nagedacht over de uitwisseling van een reeks projecten en goede praktijken, deed BPB in 2020 een projectoproep "eenoudergezinnen" om gemeenten aan te zetten tot het nemen van andere initiatieven.

Hierna vindt u de ingediende projecten waarvan sommige moesten worden aangepast of uitgesteld wegens de gezondheidscrisis:

Oudergem "Eenoudergezinnen, workshops voor hedendaagse heldinnen", een project voor alleenstaande werkzoekende moeders. De bedoeling is het zelfvertrouwen opkrikken, zodat deze vrouwen hun plaats in de samenleving vinden en meer concreet een job;


Sint-Agatha-Berchem:
"Plus résilient après le confinement" / "Veerkrachtiger na de inperkingsperiode" , een project voor eenoudergezinnen en hun kinderen. De bedoeling is te voorzien in een ruimte waar kan worden gepraat en ervaringen kunnen worden uitgewisseld onder begeleiding van professionals;

Etterbeek:
Een premie voor kinderopvang alsook een brochure voor eenoudergezinnen. De bedoeling is een systeem van premies voor kinderopvang voor alleenstaande ouders op touw te zetten en te bekijken hoe dat vervolgens kan worden verduurzaamd;


Evere:
"Ontmoetingen en workshops over alleenstaande moeders" Een project voor alleenstaande moeders om vrouwen een ruimte te bieden voor gesprek, begeleid door professionals en een ruimte voor kinderen begeleid door animatoren;

Vorst;
"Project Solo", een project voor eenoudergezinnen met de bedoeling om ontmoetingen te organiseren tussen alleenstaande ouders en op basis daarvan podcasts te maken over het thema van het eenoudergezin;

Molenbeek:
Creatie van een brochure voor eenoudergezinnen, met praktische informatie voor deze gezinnen. De brochure zou ook op de website van de gemeente moeten komen te staan;

Sint-Gillis: "Entre parent'aise", workshops en ontmoetingen voor ouders en kinderen, met een ludotheek;

Ukkel: Gespreksgroepen voor alleenstaande ouders om te spreken over hun alledaagse problemen;

Sint-Lambrechts-Woluwe:
"Hors de ma bulle solo", een project voor eenoudergezinnen, met ontmoetingen tussen alleenstaande ouders en personen die hen ondersteuning bieden

Om te antwoorden op uw vraag betreffende het bestaan van een tool dat alle goede praktijken van de Brusselse gemeenten inzake ondersteuning van éénoudergezinnen oplijst en in kaart brengt, informeer ik u dat dit punt zal opgenomen worden in het gewestelijke plan voor eenoudergezinnen. Het is waarschijnlijk dat
dit in een vorm van coördinatie tussen BPB en de gemeenten zal voorzien worden. Ik wil er nog aan toevoegen dat het globaal dossier in deze materie beheerd en gecoördineerd wordt door de Staatssecretaris, Mevrouw Ben Hamou.