Logo Parlement Buxellois
Terug

Overlegcommissie over dakloosheid en slechte huisvesting in het Brussels Gewest keurt 97 aanbevelingen goed

17/07/2021

PERSBERICHT - 17 juli 2021

Een maand nadat de eerste overlegcommissie van het Brussels Parlement haar aanbevelingen (over de modaliteiten van de uitrol van 5G in het Brussels Gewest) formuleerde, is een tweede commissie, bestaande uit uitgelote burgers en parlementsleden, aan de slag gegaan om na te gaan hoe de situatie van daklozen en slecht gehuisveste mensen in ons gewest op een duurzame manier kan worden opgelost

 

Deze tweede overlegcommissie, voorgezeten door Ibrahim Dönmez, is de eerste die gevolg geeft aan een burgersuggestie: deze gaat in op de vraag van burgers die de handtekeningen hebben verzameld van minstens 1.000 personen van 16 jaar en ouder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. 

 

Tijdens zes werkvergaderingen heeft de commissie het onderwerp vanuit de volgende invalshoeken benaderd: 

 • Openbare huisvesting
 • Particuliere huisvesting
 • Preventie
 • Steun voor de sector
 • Gerichte hulp
 • Rechten van de daklozen
 • Innovatie en begeleidende maatregelen

 

Aan het eind van de werkzaamheden stelden de 45 willekeurig uitgelote burgers en de 15 parlementsleden, die samen de commissie vormden, 98 aanbevelingen voor. Hierover werd gedebatteerd en uiteindelijk zijn er op zaterdag 17 juli 97 aangenomen (hier te downloaden). 

 

De commissie beveelt onder meer aan: 

 • de huurprijzen te reguleren, en daarmee dus ook de huurmarkt;
 • onbewoonde eigendommen op te eisen;
 • regels in te voeren die een minimum aan sociale huisvesting per gemeente opleggen;
 • een minimum aan sociale huisvesting in collectieve huisvestingsprojecten op te leggen;
 • meer woningen in de tweede Brusselse kroon;
 • een snellere omzetting van kantoren in woningen, met integratie van sociale huisvesting;
 • bestrijding van de verschillende vormen van discriminatie op het vlak van huisvesting;
 • hulp voor personen die uit hun huis zijn gezet;
 • bestrijding van huisjesmelkerij en illegale huurovereenkomsten;
 • meer "Housing First"-projecten.

 

De commissie heeft ook een reeks aanbevelingen geformuleerd om te voorkomen dat mensen in slechte huisvesting terechtkomen of dakloos worden, door met name een beroep te doen op de OCMW's, schuldbemiddelingsdiensten, diensten ter ondersteuning van dakloze jongeren, geestelijke gezondheidszorg en organisatiesdie huiselijk geweld bestrijden. De commissie beveelt ook aan meer transitwoningen op te richten, vooral voor personen die de gevangenis verlaten.

 

Verscheidene aanbevelingen hebben betrekking op de rechten van daklozen: de automatisering en individualisering van sociale rechten, de toekenning van tijdelijke werkvergunningen en/of tijdelijke verblijfsvergunningen aan immigranten die zich in een precaire situatie bevinden, of de vergemakkelijking van de toegang tot informatie over hun rechten en bijstands- en zorgstructuren. 

 

"Met de overlegcommissies vragen we burgers en parlementsleden om samen naar oplossingen te zoeken. Het is een manier om de democratie nieuw leven in te blazen en opnieuw te bevestigen dat burgers er permanent deel van uitmaken. Deze tweede overlegcommissie, over de cruciale huisvestingskwestie, sterkt ons in onze overtuiging dat het zeer interessant is om de creativiteit van de Brusselaars in te zetten voor kwesties die het leven in ons gewest beïnvloeden, hoe complex ze ook zijn”, aldus parlementsvoorzitter Rachid Madrane.

 

Ibrahim Dönmez, voorzitter van de overlegcommissie vindt "de dynamiek van de samenwerking met de burgers, die in een overlegcommissie tot stand komt, zeer interessant en waardevol. Wat ook anders is dan bij een klassieke commissie, is dat wij hier een echte bemiddelingsrol hebben". 

 

De aanbevelingen waarover zaterdag is gestemd, zullen nu worden besproken in de commissie voor de Gezondheid en Bijstand aan Personen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 

Het parlement moet hier vervolgens binnen de zes maanden gevolg aan geven (bevraging van de betrokken minister(s), voorstel van resolutie of ordonnantie enz.).

 

Ter herinnering: de follow-up van de werkzaamheden van deze commissie kan worden geraadpleegd op het platform democratie.brussels

 

 

 

Perscontacten:
Vanessa Despiegelaere (FR - voorzitterschap): vdespiegelaere@parlement.brussels - 0476 76 37 30

Sandra Noben (NL - voorzitterschap): snoben@parlement.brussels - 0475 29 35 76
Stefaan Van Gijseghem (Dienst Communicatie en Externe Betrekkingen) - svangijseghem@parlement.brussels - 0496 06 58 22