Logo Parlement Buxellois

Assisen tegen Racisme

Veertig jaar na de goedkeuring van de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en twintig jaar na de conferentie van Durban tegen racisme, rassendiscriminatie, xenofobie en onverdraagzaamheid, blijven de discriminaties en het racisme onze samenleving  ondermijnen. Het Brussels Parlement heeft beslist deze kwestie aan te pakken met de organisatie van de “Assisen tegen Racisme”.

Demi-cercle

De assisen (rondetafelconferentie)

Om het racisme in alle vormen (xenofobie, antisemitisme, islamofobie, afrofobie, asiafobie…) efficiënter te bestrijden, kwamen verenigingen voor de bestrijding van racisme en alle vormen van rassendiscriminatie, vertegenwoordigers uit openbare en particuliere sectoren en deskundigen, samen met parlementsleden debatteren over de situatie in het Brussels Gewest en stellen voor denkpistes voor oplossingen. Samen stelden ze oplossingen voor.

Alle deelnemers werden uitgenodigd om een transversale denkoefening te maken over de rassendiscriminatie. Een actuele kwestie die bijzondere aandacht verdient in een kleine wereldstad als Brussel, met -een geweldige diversiteit als parel aan de kroon

Het doel van de Assisen was een ruimte te creëren om de balans op te maken van alle vormen van discriminatie waaraan nog te veel Brusselaars blootstaan – wegens hun huidskleur, hun afkomst, hun nationale of etnische oorsprong – en om de aanbevelingen van het maatschappelijk middenveld ter bestrijding ervan te verzamelen, als basis voor het gewestelijk plan tegen racisme dat de Brusselse Regering moet uitwerken en dat door Minister Ben Hamou wordt aangestuurd.

Dit gewestelijk plan zal vervolgens deel uitmaken van het interfederale plan ter bestrijding van racisme.

De Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten van het Brussels Parlement heeft het verslag gehoord en goedgekeurd dat de aanbevelingen bundelt die door het maatschappelijk middenveld werden gedaan.

Verloop van de Assisen (rondetafelconferentie)

De “Assisen tegen Racisme” werden georganiseerd van eind april tot de herfst 2021 in het halfrond van het Brussels Parlement.

De openingszitting vond plaats op 29 april 2021, van 9.30 uur tot 13.00 uur. Parlementsvoorzitter Rachid Madrane, minister-president Rudi Vervoort, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, en verschillende actoren in de strijd tegen racisme zullen het kader voor de debatten afbakenen en de doelstellingen van de werkzaamheden nader omschrijven.

Vervolgens werden zes gesprekspanels georganiseerd over de volgende thema’s die verband houden met de werkzaamheden van de vaste commissies van het Brussels Parlement. De panels vormden het kader voor 35 hoorzittingen met deskundigen en veldspelers:

De vergaderingen van de “Assisen tegen Racisme” zijn beschikbaar op het YouTube-kanaal of de Facebookpagina van het Parlement gevolgd worden.

Alle stukken die tijdens de panels verspreid werden kunnen hierna geraadpleegd worden.

Zitting van 18 januari 2022: Goedkeuring van het verslag

De Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten van het Brussels Parlement heeft het verslag (dat 207 aanbevelingen bevat) gehoord en goedgekeurd dat de aanbevelingen bundelt die door het maatschappelijk middenveld werden gedaan

Download hier het verslag.

Hierna vindt u het integrale debat terug:

Zitting van 9 november 2021: Verslagen van de panels

Download hier het programma.

Download hieronder de reacties van het middenveld op de aanbevelingen voorgesteld door de rapporteurs van de panels:

Hierna vindt u het integrale debat terug:

Zitting van 21 oktober 2021: Verslagen van de panels

Download hier het programma.

Hierna vindt u het integrale debat terug:

Panel van 15 juli 2021: voortzetting van het panel preventie en sensibilisering

Panel van 7 juli 2021: voortzetting van het panel economie, werkgelegenheid en openbaar ambt

Download hier het programma.

Hierna vindt u het integrale debat terug: